Samhällsintegrerande verksamhet

 

Inom daglig verksamhet finns det möjlighet att få en individuell placering på privata företag, föreningar eller kommunala verksamheter. Praktikplatsen kan vara på deltid eller heltid helt utifrån vad du orkar.  

Om intresset och förmågan finns så planerar vi tillsammans med arbetsgivaren, för en varaktighet. Det innebär att du behöver klara av att arbeta självständigt och kunna samarbeta med personalen i den verksamhet där du befinner dig

I Hörby hjälper arbetskonsulenten till med utformning och uppföljning. Besök och uppföljningar sker fortlöpande.

 Individuellt arbete.jpg
 
Målet för samhällsintegrerad daglig verksamhet är:
  • att hitta uppgifter och arbetsplatser som är lämpliga utifrån förmåga och behov.
  • vara meningsfulla och stärka individen till självständighet.
  • delaktighet i samhället och på ett arbete
  • att öka möjligheterna till ett lönearbete
 
Vill Du hjälpa till?
Är du intresserad av att hjälpa till genom att ta emot en praktikant på din arbetsplats?
 
Idag har vi ett sammarbete med 15-20 olika företag, föreningar eller kommunala verksamheter.
 
Men vi behöver fler platser! Kontakta Arbetskonsulenten.
 
Hörby kommun har arbetsgivaransvar och försäkrar de som arbetar inom samhällsintegrerad daglig verksamhet genom kommunens försäkringar.
 
Kontakta oss!
Arbetskonsulent

Annelie Folkesson
Tfn: 0733-31 80 74