Social hälsa

Känner du dig ensam eller vill du bidra till att minska ensamheten? Väntjänst i Hörby är ett samarbete mellan kommunen, frivilliga individer och ideella organisationer som ger ensamma människor en möjlighet att få ett socialt nätverk. 

Väntjänst bygger på överenskommelser där de involverade personernas egna intressen bestämmer innehållet. Det kan handla om allt ifrån samtal och gemenskap till stöd i vardagens sysslor, promenader och aktiviteter. Väntjänsten är helt kostnadsfri och förmedlas av kommunen i samverkan med ideella krafter.
Genom väntjänsten kan du hitta en vän eller bli vän med någon som söker sällskap för olika aktiviteter eller helt enkelt ni hjälps åt för att bryta isoleringen.
Hörby kommuns vänstjänst är byggt utifrån 2 parallella pelare för att kunna jobba effektivare med matchning av medborgarnas olika behov:
 • I samverkan med frivilliga organisationer vill vi tillgängliggöra information om aktiviteter som erbjuds i byn
 • Frivilliga organisationer kan starta nya aktiviteter utifrån medborgarnas behov
 • Vi vill kunna matcha/ förmedla nya vänskaper mellan människor som delar intressen men inte känner varandra

Vår vision

Vår vision är att bidra till ett medmänskligare samhälle.
 
Hur fungerar det med väntjänst?
 • Väntjänsten bygger helt på frivilliga insatser
 • Det kostar ingenting att få besök från väntjänsten, eftersom den bedrivs genom volontärer
 • Väntjänsten är ett komplement till kommunens olika verksamheter men tar aldrig över den anställda personalens arbetsuppgifter
Exempel på vad du kan få del av och ansvarsområde
 • Väntjänsts uppgift är att erbjuda medmänskligt stöd som komplement till samhällets ordinarie stödinsatser
 • Du vill ha en vän som följer med dig till läkaren, fotvården, frisören eller kulturella evenemang
 • Du vill ha sällskap vid klädinköp, besöka en grav eller annat
 • Du skulle vilja få besök och en stunds sällskap ibland
 • Du skulle vilja ha någon att gå en promenad med, samtala över en kopp kaffe med eller någon som läser högt för dig
 • Våra volontärer är engagerade personer som har valt att på sin fritid hjälpa dig och andra som önskar medmänskligt stöd och sällskap
Väntjänsten utför inte hemtjänstsysslor, utan meningen är att vi tillsammans ska kunna göra något som förgyller tillvaron.  
 
Bli volontär
 

Som frivillig väljer du själv hur mycket tid du kan och vill lägga, och även vad du känner för att hjälpa till med. Du kanske vill också ha en vän för dina promenader eller matstunder då du väljer att inte äta ensamt.

Förutom det du får tillbaka från de människor du träffar genom uppdraget, erbjuder vi dig regelbundna informationsträffar, föredrag eller sång- och musikunderhållning. Vi bjuder då på kaffe och lättare förtäring.

Känner du att du vill hjälpa oss att uppfylla vår värdegrund?

 vi vill bidra till ökad trygghet i människors vardag genom respekt, engagemang och medmänsklighet baserat på värdeorden.

Du kommer att känna dig uppskattad och behövd samtidigt som du bryter och lindrar ensamheten hos den du träffar. Din kontakt kan också bli berikande för dig, ge nya kunskaper och erfarenheter.

Du bestämmer själv om du vill ge tillfälliga eller regelbundna stöd-insatser och hur mycket tid du vill ägna åt volontäruppgiften. 

 
Vi erbjuder dig
 • En introduktion för volontärer
 • Intressanta föredrag/föreläsningar ett par ggr/år
 • Gemenskap och erfarenhetsutbyte med andra volontärer på särskilda volontärträffar
 • Ett Nyhetsblad ett par gånger under kalenderår
 
Låter det intressant? Kontakta oss! Du behövs!!!
Kontakta oss!
Väntjänstsamordnare

Nina Karlsson
Tele: 0415-37 85 59