Patientnämnden

 Har du synpunkter på vården?

Har du frågor eller synpunkter på din vård eller det bemötande du fått så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen där du behandlats/vårdats. Känns det svårt att framföra synpunkterna till personalen eller har du frågor som du vill ställa till någon utomstående, så kan du vända dig till Patientnämnden.

 

http://www.skane.se/organisation-politik/Organisation/patientnamndens-kansli/