Råd till våldsutsatta

Kom ihåg att det är en brottslig handling du är utsatt för och att ansvaret alltid ligger hos våldsutövaren, det är aldrig ditt fel.

  • Barn som bevittnar våld mellan närstående är brottsoffer och kan behöva stöd och hjälp.
  • För dagbok, skriv ner vad du är utsatt för, när (datum och tid), var ni befinner er, på vilket sätt du utsätts för våld (t ex knuffar, drar i håret, hånas, verbala hot, sexuella handlingar mot din vilja, örfilar, tvångshandlingar, ekonomisk och/eller annan form av kontroll, isolering, skrämsel)
  • Berätta för någon du har förtroende för vad du är med om. Även om du inte orkar göra något åt din situation nu, så finns det någon som vet. Be gärna någon närstående om nyckel till dennes bostad så har du någonstans att ta vägen vid behov.
  • Våga berätta för läkare, se till att synliga skador dokumenteras.
  • Se till att ha en beredskap om du hastigt måste lämna hemmet genom att ha en väska packad med det nödvändigaste, såsom ID-handlingar för dig och barnen, andra viktiga handlingar, gosedjur, recept och mediciner, viktiga telefonnummer och adresser, kontobevis, kreditkort, nyckel till bostaden med mera.
  • Om din partner kontrollerar ekonomin, skaffa dig ett eget konto som bara du känner till.
  • Tveka aldrig att söka hjälp. Polis, socialtjänst, sjukvård och familjefridsamordnare finns för att hjälpa dig i en utsatt situation. Där kan du få den information och det stöd du behöver för att klara av att komma vidare.