Missbruk och Beroende

 

Missbruk- och/eller beroendeproblematik är svårt att hantera själv, vare sig det rör alkohol, droger eller spel. Det drabbar dig, din familj men också andra närstående.

Om du är orolig för dig själv eller någon annan som använder alkohol eller droger eller har spelproblematik, kan du vända dig till någon av Individ- och familjeomsorgens alkohol- och drogterapeuter/socionomer för råd och stöd.

Vill du göra en anmälan om oro för någon med missbruk- och/eller beroendeproblematik, vänder du dig direkt till mottagningen på Myndighetsenheten.

Råd och stöd 

Vi kan erbjuda upp till fem fria samtal utan journalföring. Därefter kan vi hjälpa dig att få kontakt med mottagningen på Myndighetsenheten, om du önskar och har behov av fortsatt stöd, individuellt eller i grupp.

Anhöriga
Lever du nära någon med missbruks- och/eller beroendeproblematik kan du få stöd, enskilt eller i grupp. Här hittar du mer information om vilket stöd du kan få som anhörig.
 
 
 
Sekretess
Information som du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.

 

Du når oss alla vardagar mellan kl 09.00 och 16.00. Lämna gärna ett meddelande om vi inte svarar, så ringer vi upp så snart vi kan. 

Se kontaktuppgifter till höger.  

 

Råd och stöd 
 
 
 
Läs mer om våra stödinsatser här
 
 

 

 

 

 

 

Kontakta oss!
Enhetchef

Carina Claesson
Tfn: 0415-37 81 60

Individ och familjeomsorg- Vuxen

Alkohol- och drogterapeuter / socionomer
Pernilla: 0733-12 15 02
Torbjörn: 0766-43 49 56 
Astri: 0709-38 21 84
Karolina 0729-88 75 01
Tjänsten ej tillsatt ännu: 0733-31 02 99

Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00