Frågor & svar

Varför behöver de nyanlända hjälp med bostad?

De nyanlända som vi söker bostad till har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige och ingår i det som kallas etableringen. Migrationsverket har beslutat att de ska etablera sig i Hörby kommun.

Att delta i etableringen innebär att vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller att studera Svenska för invandrare (SFI) och då krävs att personen är folkbokförd i någon av Sveriges kommuner. Den som är utan egen bostad kan inte folkbokföras sig och riskerar att fastna på asylboenden runt om i landet. Därför är det viktigt att de som fått uppehållstillstånd snabbt får en egen bostad.

Varför hjälper kommunen till att ordna bostad?

Sedan den 1 mars ansvarar Sveriges kommuner för att ordna boende till vissa nyanlända flyktingar enligt "lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning". Därför har kommunen nu i uppdrag att ordna boende för de nyanlända som inte själva kan ordna boende.

Hur förmedlas bostäderna till flyktingarna? Är det kommunen som avgör vem som får vilken bostad?

Kommunens boendekoordinator tar emot uppgifterna om bostaden från dig som vill hyra ut en bostad. Bostaden matchas sedan med en nyanländ person eller familj. Därefter får personen eller familjen som är i behov av en bostad ett erbjudande om att hyra. Du som hyr ut bestämmer själv vem eller vilka du vill hyra ut till.

Jag känner mig lite osäker, men vill ändå göra en insats. Är det möjligt att "testa" att hyra ut under till exempel en tremånadersperiod?

För att möjliggöra en så god integration som möjligt med sociala kontakter, skolgång med mera behöver de nyanlända ett fast boende. För hyrestid gäller samma regler som vid all uthyrning av bostäder, vanligen tillämpas 3 månaders uppsägningstid.

Kommer kommunen att kontrollera att hyresgästen sköter sig?

Kommunen bistår den nyanlända med information och råd om det nya boendet vad gäller kontrakt, uppsägning, hyra och hur en bostad ska skötas. Den nyanlända har också ett bredare stöd av kommunen i sin integration. I övrigt gäller samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder.

Hur går jag tillväga för att säga upp avtalet, om jag skulle vilja det?

Vid uppsägning går du tillväga på samma sätt som vid all uthyrning av bostäder. Uppsägningstiden regleras i hyreskontraktet.

Är det möjligt att säga ungefär under hur lång tid varje nyanländ kommer att stanna?

Eftersom den nyanlända personen eller familjen flyttar till Hörby för att etablera sig bor de flesta kvar i sina bostäder under en längre tid.

Kan jag som hyresvärd sätta en tidsbegränsad hyrestid?

Samma regler gäller som vid all uthyrning av bostäder. I normala fall tillämpas tillsvidareuthyrning med tre månaders uppsägningstid men hyrekontrakt kan även se ut på andra sätt.

Förväntas jag hyra ut till en lägre hyra än den marknadsmässiga?

Nej, hyresgästen ska behandlas som alla andra hyresgäster.

Kan jag få garantier för att hyran kommer att betalas?

Nyanlända med uppehållstillstånd får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning. Ersättningen är bland annat avsedd för att betala en hyra. Liksom vid all annan uthyrning krävs att hyran betalas för att hyresgästen ska kunna bo kvar.

Har nyanlända flyktingar särskilda behov som jag behöver tänka på?

En nyanländ kan generellt behöva mer information och introduktion i boendet på grund av att de inte kan språket eller känner till det svenska samhället. Kommunens resurser finns som stöd om den nyanlända behöver särskild hjälp.

Vilken form av stöd har nyanlända?

En nyanländ har stöd av kommunen och Arbetsförmedlingen i en rad frågor. Det rör sig om allt från undervisning i svenska och samhällsorientering, till barnomsorg, skola, vuxenutbildning och andra insatser inom det sociala området. De nyanlända får stöd från såväl arbetsförmedling som kommunen för att så snart möjligt komma in i arbete. Många är utbildade och har yrkeserfarenhet från sina hemländer.

Finns det någon ansvarig kontaktperson på kommunen som jag kan vända mig till vid frågor och eventuella synpunkter?

Kommunens boendekoordinator Kristina Cavetoft är kontaktperson. Du når henne via e-post kristina.cavetoft@horby.se eller telefon 0415-378103.

 

 

Kontakta oss gärna

Boendekoordinator
Kristina Cavetoft
Telefon 0415-37 81 03