Bostäder för nyanlända

Hörby kommun är i stort behov av bostäder att förmedla till nyanlända som kommer till kommunen för att bosätta sig och påbörja sin etablering här.

Har du ett rum, en lägenhet eller ett hus att hyra ut vill vi väldigt gärna komma i kontakt med dig.

Vad menas med nyanländ?

Med nyanländ menas personer som nyligen fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. Enligt lag (2016:38) ansvarar kommunen för mottagande av vissa nyanlända och är skyldiga att efter anvisning från Arbetsförmedlingen ordna bostad i kommunen. Bostaden är en viktig förutsättning för att kunna påbörja sin etablering i det svenska samhället. Nu söker vi dig som vill hyra ut en bostad till en nyanländ!

Vad vi söker

Till Hörby kommun anvisas både ensamhushåll och familjer. Därför söker vi alla typer av bostäder, allt ifrån rum till hela villor.

Som privatperson finns flera olika sätt att bidra:


1. Inneboende. Hyr ut ett rum i din lägenhet eller i ditt hus.

2.png
Om du har ett extra rum i din bostad kan du hyra ut rummet till en inneboende. Det är tillåtet att ha inneboende i din lägenhet utan att fråga din hyresvärd, under förutsättning att du själv bor kvar i bostaden. Den inneboende ska ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

2. Hyr ut en del av din lägenhet eller ditt hus.

3.png
Kanske har du en uthyrningsdel eller separat lägenhet i anslutning till din bostad, som du kan hyra ut under längre tid? Din hyresgäst ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

3. Hyr ut din lägenhet i andra hand.

Hyr ut din lägenhet i andra hand
Om du till exempel ska studera på annan ort eller provbo ihop med en partner kan du hyra ut din lägenhet i andra hand. Det är tillåtet att hyra ut sin lägenhet i andra hand, men tillstånd från hyresvärden behövs. Du hyr då ut hela lägenheten direkt till hyresgästen med ett andrahandskontrakt.

4. Hyr ut en fritidsbostad eller villa som du inte bor i själv.

Hyr ut bostad du inte själv bor i
Du kanske ska bo på annan ort ett tag eller vill hyra ut ditt fritidshus under en längre tid. Om du vill hyra ut en bostad som du äger avgör du själv villkoren för uthyrningen.

5. Bygg till din befintliga bostad och hyr ut den nya bostaden till oss.

6.png
Om du har en tomt där du vill bygga exempelvis ett attefallshus för bostadsändamål är det möjligt för oss att teckna ett hyreskontrakt med dig i förväg, för att du ska vara garanterad en hyresintäkt när byggnaden är klar. Det gäller även om du vill dela av ditt befintliga bostadshus till två bostäder eller inreda en ny bostad på din befintliga fastighet. Enligt plan- och bygglagen får du förändra din bostad till max två bostäder totalt. Bygglov krävs förstås, vilket du själv står för. Vi bistår dig med gärna med råd och hjälp.

Förutsättningar:

Om bostaden

Bostaden som erbjuds ska vara avsedd som bostad och ha tillgång till kök, badrum och tvättmöjlighet.

Hyra

Hyran ska vara marknadsmässig och vi ser gärna att du hyr ut i åtminstone ett år. Den som är nyanländ och påbörjat sin etablering får en regelbunden inkomst i form av en statlig etableringsersättning som bland annat är avsedd att användas till att betala hyra för bostad.

Ha med i beräkningen att hyresnivån påverkas av om kostnader för uppvärmning, VA och renhållning ingår eller tillkommer. Det är frågor som vi kan diskutera och rådgöra i för att klargöra vad som gäller.

Tänk på att om din privata uthyrning ger en stor extra inkomst så ska den beskattas enligt skatteverkets regler.

Anmäla en bostad

Om du har en bostad du vill hyra ut anmäler du den genom att maila vår boendekoordinator. Läs mer om vilka uppgifter vi behöver

Boendekoordinatorn går sedan igenom alla uppgifter och kontaktar dig.

  • Behöver du råd och hjälp eller har frågor kring uthyrningen är du välkommen att kontakta boendekoordinator Kristina Cavetoft telefon 0415-37 80 00 som gärna hjälper till

 

Kontakta oss gärna

Boendekoordinator
Kristina Cavetoft
Telefon 0415-37 80 00