Ansök om stöd

Känner du oro för ditt psykiska mående eller för någon annans, finns det möjlighet att få stöd och hjälp. Man kan ansöka om det för egen del via mottagningen på Myndighetsenheten. När det gäller någon annan gör man en orosanmälan istället. Kontakta oss så lotsar vi dig rätt. 

Alla kan göra en förändring och det finns hjälp att få. För många är det till hjälp att få stöd eller samtal för att bryta sin situation.
 
Det här kan du få stöd för
 • myndighetskontakter
 • vardagssysslor
 • boendestöd
 
Några exempel på symtom 
 • sömnproblem
 • depression
 • oro och ångest
 • isolering
 
Vanliga sociala problem
 • privata relation
 • arbetsplatsen
 • ekonomi
 • sexuell utsatthet
 • missbruk
 • skuld och skam
 
Kontakta Vårdcentralen vid
 • långvarig depression
 • stark oro och ångest
 • livskris
Kontakta Psykakuten vid
 • suicidtankar och suicidrisk (suicid=självmord) 
 • Här når du akutmottagningen vuxenpsykiatri Lund 046-17 41 00
 • Vid akuta situationer ring 112!
 
 
Råd och stöd utan ansökan
Det finns möjlighet att få råd och stöd via vår öppenvård, innan och under utredningstiden. Du kan läsa mer om detta här: råd och stöd.
 
Sekretess
Information som du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen.
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:0415-37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00-10.30
 
Receptionen
Tfn: 0415-37 81 00
 
Öppettider
Alla vardagar 8.00-12.00

Sektionschef

Kristin Obad
Tfn: 0415-37 81 06