Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Det drabbar de flesta någon gång i livet och finns runt oss alla vare sig det är i den egna familjen, på arbetsplatsen, i föreningen vi är engagerade i eller i de offentliga rum vi vistas i.

Ibland känns alltså livet så svårt att man behöver stöd för att hantera tillvaron.

I Hörby kommun kan du få individuellt stöd utifrån dina förutsättningar och behov.   

Här är några exempel på stöd du kan få
 

Råd- och stödsamtal kring

  • ensamhet
  • ekonomi
  • boende
  • konflikter i familjen
  • föräldraskapet
  • våld i familjen
  • oro eller belastningar på dig som är anhörig till någon med problem
  • relationsproblem
  • eller det som är viktigt just för dig

Vi kan erbjuda upp till fem fria samtal, utan eller journalföring. Därefter kan vi hjälpa dig att få kontakt med mottagningen på myndighetsenheten om du önskar och har behov av vidare stöd, individuellt eller i grupp.

Anhöriga

Lever du nära någon med psykisk ohälsa kan du få stöd, enskilt eller i grupp. Här hittar du mer information om vilket stöd du kan få som anhörig.

Sekretess

Information som du lämnar hanterar vi i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen. 

Läs mer om råd och stöd här:

Läs om Elvans träffpunkt här:

information om Elvans träffpunkt.pdfinformation om Elvans träffpunkt.pdf 

Det finns också möjlighet till Personligt ombud. Läs mer om det i vår folder:

Du  når oss alla vardagar mellan kl 09.00 och 16.00. Lämna gärna ett meddelande om vi inte svarar, så ringer vi upp så snart vi kan.

Se kontaktuppgifter till höger!

 

Kontakta oss!
Boendestöd

Karin: 0733-31 02 73
Janne: 0733-31 81 20
Malin: 0733-31 80 65
Monica: 0733-31 02 46

Elvans träffpunkt:
0415-37  81 20

Socionomer

Linda: 0733-31 02 29
Astri: 0709-38 21 84 
Karolina: 0729-88 75 01
Tjänsten ej tillsatt: 0733-31 02 99

Alkohol- och drogterapeuter

Torbjörn: 0766-43 49 56
Pernilla: 0733-12 15 02

 

Anhörigstöd

Anna Corelius: 0415-37 80 64

Familjeteamet

Annika: 0729-88 75 75
Camilla H: 0766-43 49 37
Anni: 0709-38 22 00
Linda: 0766-43 49 37
Mehdi: 0729-87 69 42
Renate: 0733-31 81 18

Enhetschef

Carina Claesson
Tfn: 0415-37 81 60