Anhöriga och närstående till äldre

Anhörigstöd erbjuds dig som har en närstående med långvarig sjukdom, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller som har missbruk- och beroendeproblem.

Som anhörigvårdare hjälper du en familjemedlem, granne eller vän som inte klarar sig själv i det vardagliga livet.

 

Mer information hittar du på sidan Stöd till anhöriga och närstående.

Kontakta oss!
Anhörigkonsulent

Lena Persson
Tfn: 0415-37 81 04