Seniorer

För dig som är senior och behöver service, omsorg och vård ska det finnas äldreomsorg av god kvalitet. Du ska kunna känna trygghet i att omsorg finns när den behövs.

Syftet med insatserna inom äldreomsorgen är att underlätta ditt dagliga liv om du på grund av ålder eller sjukdom behöver stöd för att klara dig på egen hand. Huvudprincipen är att utifrån dina behov ge hjälp till självhjälp.

Så här söker du hjälp

En socialsekreterare bedömer och fattar beslut om olika insatser för dig som behöver stöd och hjälp i ditt dagliga liv. Det kan handla om hemtjänst, mat- distribution, ledsagarservice, trygghetslarm, avlösning i hemmet, korttidsvistelse med mera. Socialsekreteraren bedömer också ditt behov av särskilt boende (äldreboende).

Det är du själv eller din rättslige företrädare som ansöker om insatserna.

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Intressant för dig?
Äldretelefonen

Föreningen Psykisk Hälsa har startat en stödtelefon som riktar sig till äldre som mår psykiskt dåligt eller som bara vill prata med någon. Välkommen att ringa när du vill prata om dina problem.
Äldretelefonen är öppen kl 10.00- 15.00 alla vardagar.
 
Tfn: 020- 22 22 33