​​Ansökan om hyresreducering

Om du flyttar till ett särskilt boende och inte hinner säga upp hyreskontrakt eller få sålt den gamla bostaden till inflyttningsdatumet, så kan du ansöka om reducering av den nya hyran.

Vad måste jag ha gjort innan jag ansöker om hyresreducering?

För att ha rätt att ansöka om reducering av hyran på grund av tillfälligt dubbla boendekostnader ska bostaden vara uppsagd eller lämnad till försäljning samt årets inkomst- och bostadsförfrågan ska vara ifylld och inlämnad till avgiftshandläggaren. 

​Vad måste jag skicka in till Socialförvaltningen?

Förutom själva ansökan måste du bifoga en kopia på bekräftelse av uppsägning från hyresvärden eller på uppdrag om försäljning av bostad skall bifogas till ansökan. Om kopia inte inkommer kan ansökan inte handläggas. Ansökan anses inte vara inkommen förrän alla handlingar är registrerade på socialförvaltningen.                 

För hur lång period kan jag få reducering av hyran?

Du kan beviljas reducering av nya hyran från och med tillträdesdagen till bostaden på det särskilda boendet och till och med tredje månadens sista kalenderdag.

Vad kan vara viktigt att tänka på?

  • Ansökan med kopia på bekräftelsen av uppsägningen eller kopia på uppdraget om försäljningen av bostaden ska vara inlämnad inom en månad efter tillträde till bostaden på särskilda boendet. Om det inkommer senare än en månad efter tillträdet beviljas reducering av hyran från och med det datum ansökan och kopian inkommer.
  • Ansökan i efterhand kan ej göras efter tre månader från inflyttningsdagen.
  • I de fall där bostaden blir uthyrd eller såld innan ansökningstidens ”till och med datum”, ska avgiftshandläggaren meddelas om detta. Beslut kan då komma att omprövas. 
  • Lämnade uppgifter kan komma att kontrolleras.​