Byta bostad 

Behov av att byta bostad kan uppstå av olika skäl och under olika perioder i livet.

För äldre personer kan det exempelvis handla om svårigheter med bostadens tillgänglighet eller bostadens storlek. I sådana fall förutsätts man själv se över sin bostadssituation och byta till en mer lämplig bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet.

Har du svårt klara vardagen och är i behov av omvårdnad dygnet runt, finns det möjlighet att få flytta till ett äldreboende eller särskilt boende.

I Hörby finns det olika typer av äldreboenden eller särskilda boenden:

  • Äldreboende eller särskilt boende för somatiskt sjuka
  • Äldreboende eller särskilt boende för personer med demenssjukdom
  • Växelvårdsplatser