Hur ansöker jag?

Om du behöver någon form av stöd eller hjälp för att klara vardagen kan du kontakta myndighetsenheten. Du kan också be någon annan i din närhet att kontakta oss.

Din ansökan kan göras skriftlig eller muntlig. Du kan ansöka om allt från städhjälp till att få hjälp att duscha med mera. Du kan också ansöka om trygghetslarm eller att få hjälp att komma till affären för att sköta dina inköp.

Om du inte anser att du klarar dig med den hjälp som du får i ditt hem, kan du ansöka om särskilt boende.

Du som anhörigvårdare kan också kontakta oss om du behöver bli avlastad. Kanske kan vi hjälpa dig och den du stödjer på något sätt.

Hur lång tid tar det?

Det finns olika riktlinjer för hur lång tid det maximalt får ta för socialsekreteraren att fatta ett beslut. Ofta går det snabbare men ibland krävs det denna tid för att du ska ges ett rättssäkert beslut.