Hur lång tid tar det innan jag kan få besked om mitt beslut?

Utredningstiden kan variera beroende på vilken insats eller hjälp man ansökt om. Här kan du se hur handläggningstiderna ser ut i Hörby kommun. 

 • Trygghetslarm 3 veckor
 • Matdistribution 3 veckor
 • Ledsagarservice 4 veckor
 • Avlösarservice 3 veckor
 • Hemtjänst – daglig 1 vecka
 • Hemtjänst – veckoinsatser 2 veckor
 • Hemtjänst – städning 4 veckor
 • Dagverksamhet 3 veckor
 • Särskilt boende – sökande i kommunen 3 månader
 • Särskilt boende – sökande utifrån 3 månader
 • Korttidsboende – Växelboende 3 veckor
 • Korttidsboende – Övrigt 1 vecka

Inom angiven tid (ca tider) ska du ha fått besked om vilket beslut du får på din ansökan. Tiden gäller från det datum då vi fick din ansökan.