Vad händer när att jag ansökt?

Det är socialsekreteraren som fattar beslut om olika former av stöd och hjälp.

Besök

När socialsekreteraren har mottagit din ansökan kontaktar hon eller han dig för att boka tid för hembesök. Närstående får gärna vara med vid besöket. Tillsammans går ni igenom vad det är du klarar av på egen hand och vad det är du behöver hjälp med och varför.

Dokumentation

Socialsekreteraren dokumenterar det som har framkommit och skriver ett så kallat beslutsunderlag. Beslutet grundas sedan på socialtjänstlagen och din rätt att uppnå skälig levnadsnivå. Ibland behöver vi inhämta information från till exempel läkare, undersköterska och så vidare. Vi frågar dig alltid innan om vi får inhämta uppgifterna.

Socialsekreteraren fattar ett beslut som antingen är ett bifall, det vill säga att du får den hjälp som du ansökt om, eller ett avslag, det vill säga att du inte får den hjälp som du ansökt om. Vid behov kontaktas du per telefon och du får också ett skriftligt beslut där det tydligt ska framgå vilken hjälp som du har rätt till och vad du eventuellt fått avslag på. Om du får ett avslag kan du överklaga beslutet.

Beställning

Vid bifall skickas en beställning till chefen för den personalgrupp som ska utföra din hjälp. I beställningen finns den information om dig som de behöver för att kunna hjälpa dig. Personalen kontaktar dig för att ni ska komma överens om när de ska påbörja din hjälp. Tillsammans ska ni planera den hjälp som du behöver genom att upprätta en så kallad genomförandeplan. Här ska du ges möjlighet att vara delaktig och påverka när och hur du vill ha din hjälp.

Uppföljning

Om ditt behov förändras kan du när som helst ansöka om mer hjälp. Någon av socialsekreterarna genomför årligen en uppföljning på den hjälp som du får. Uppföljningen sker genom att vi besöker dig hemma eller att vi ringer till dig.