Från ansökan till beslut

Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din invanda miljö även när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt för dig att klara dig på egen hand.

Den hjälp du kan få är individuell. Det innebär att hjälpen som ges beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv.

Vi vill ge dig som kommuninvånare möjlighet att leva ett gott liv efter dina förutsättningar och kan erbjuda olika stödinsatser.

Viktiga stödinsatser är hemtjänst, hemsjukvård och boende. Andra betydelsefulla stödformer är dagverksamhet, trygghetslarm, korttidsboende och matdistribution med mera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00