God man/Överförmyndare

Personer som inte själv klarar av att tillvarata sina intressen kan få en god man till hjälp.

Alla blir myndiga vid 18 års ålder och bestämmer då själva över sina liv. Det innebär att du har ett juridiskt ansvar för dina skyldigheter och rättigheter.

Vissa personer behöver hjälp av andra för att få det som de behöver och har rätt till.

Det finns en lag som ska se till att du får hjälp om du behöver som heter Föräldrabalken.

I lagen står att man kan få hjälp av en god man för att:

  • bevaka sin rätt
  • förvalta sin egendom
  • sörja för sin person

Bevaka sin rätt betyder att god man ska hjälpa dig så att du får det du har rätt till.

Förvalta sin egendom betyder att god man hjälper dig med dina pengar.

Sörja för sin person betyder att god man ska se till att du har det bra i ditt liv.

God man för ensamkommande barn

Ett asylsökande barn som kommer till Sverige utan föräldrar får under asylprocessen en god man.

Att vara god man för ensamkommande barn innebär att företräda barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen fungerar som en spindel i nätet och ska se till att barnet får en bra första tid i Sverige. Det är ett temporärt uppdrag som ska upphöra när barnet får uppehållstillstånd eller varaktigt har lämnat landet. Godmanskapet upphör automatiskt när barnet fyller 18 år.

God man har ingen försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte heller för den faktiska vården. Det ansvaret har familjehemmet eller hemmet för vård och boende (HVB), i sista hand socialnämnden. Samma regler enligt socialtjänstlagen (SoL) som gäller för placerade barn gäller även för de ensamkommande barnen.

Ansökan

Den som själv känner att han eller hon behöver hjälp av en god man kan ansöka om att få en. Att få en god man är frivilligt.

Om personen som behöver god man, inte själv förstår att han eller hon behöver en god man, krävs ett läkarintyg. Den som har fått en god man har kvar sin rösträtt och bestämmanderätt.

För att ansöka om en god man eller förvaltare kontaktar du överförmyndaren i Hörby kommun. Det är sedan Tingsrätten som fattar beslut och utser en god man.

Den som har fått god man kallas i lagen för "huvudman".
 
​​​​
Överförmyndaren
Hörby kommun

Mottagningstider:
Torsdagar kl 10-12 och 13-16
 
Expeditionstid måndag-fredag 10-12
 
Telefon 0415-37 81 33, 37 81 13
Mobil 0708-30 00 04
 
e-post:
gunnel.nilsson@horby.se ersättare överförmyndare
 
Postadress:
Överförmyndaren
Hörby kommun
242 80 Hörby