Korttidsvård

Korttidsvård kan du eller din närstående få, om du eller din närstående efter en sjukhusvistelse inte kan klara er själva hemma.

Ansökan om korttidsvård görs på sjukhuset i samband med vårdplanering inför utskrivning. Korttidsvården gäller vid följande behov:

  • Utredning av vårdbehov och/eller boendeform

  • Träning/rehabilitering (som inte kan utföras i hemmet)

  • Vård i livets slutskede    

På Solbacken i Hörby finns 6 platser.

Korttidsvård är en insats enligt socialtjänstlagen SoL och beviljas efter biståndsbedömning av en socialsekreterare på Myndighetsenheten.

 

Avgifter inom vård och omsorg

Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45
 
Telefontider
Alla vardagar utom onsdag 9.00- 10.30
 
På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.
 
Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00
 
Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00
 

Solbacken

Korttidsvård
Tfn:0415-37 83 90
 

Enhetschef

Anna Deregowska
Tfn: 0415-37 81 49