Aktuella grupper

Cirkel för anhöriga

Genom denna cirkel hoppas vi, Hörby kommun, Röda korset och Vuxenskolan att du som är anhörig till någon som fått en stroke, får möjlighet att lära känna andra som är i liknande situation. Under träffarna får du bland annat information om vilka olika insatser kommunen kan erbjuda och vilka olika hjälpmedel som finns att tillgå.

Men vi kommer även att fokusera på din egen hälsa och ditt eget välbefinnande.

När: Vi träffas vid fem tillfällen. Varannan fredag under våren kl.13.00-15.30 med start 27/1 - 17.

Plats: Vi träffas i Vuxenskolans lokaler på Råbyvägen 41c (bakom vårdcentralen).

Sista anmälningsdagen är den 19/1-17.

Är du intresserad eller vill veta mer kontakta.

Lena Persson

Anhörigkonsulent

Tel: 0415-37 81 04

lena.p@horby.se