Anhörigveckan 2014

Den 5 oktober infaller nationella anhörigdagen. Med anledning av detta anordnar Hörby kommun Anhörigveckan i samarbete med Lions, Sparbanken Skåne, Anhörigföreningen, ABF och Region Skåne. Anhörigveckan pågår mellan 5-10 oktober.

Anhörigveckan är en föreläsningsvecka för alla er som har någon i er närhet som på grund av en längre tids sjukdom inte klarar av det vardagliga livet.

När någon i din närhet drabbas så är det även många runt omkring som också blir påverkade. En del tar avstånd, några blir villrådiga och andra kämpar för att förstå och lära sig att hantera situationen.

Vi vill öka förståelsen och kunskapen i hur vi på bästa sätt bemöter varandra.

Är du intresserad av dessa frågor har du nu möjlighet att få ta del av föreläsningar och ställa frågor under vår Anhörigvecka.

Söndag 5:e oktober

(Plats; Aktivitetshuset Ringsjövägen Hörby)

Kl. 11.00-16.00 Utställning av olika föreningar.

Kl. 12.00  Anhörigföreningens ordförande Ingrid Sandelin hälsar alla välkomna. Därefter kommer Anhörigas Riksförbunds ordförande Tomas Kylander och föreläser.

Kl. 13.15  Att vara förälder till barn med funktionshinder. Malin Henriksson.

Kl. 14.30  Leva livet med diagnoser. Lena Brolin.

Måndagen 6:e oktober Missbruk och Medberoende

(Plats; Metropol)

Kl; 13.00-15.00 och 18.00-20.00 Att leva med någon som har ett missbruk.

Föreläsare Eva Linghult är socionom.Hon har lång erfarenhet från kriminalvården och var tidigare föreståndare på behandlingshem för drogberoende mammor med barn, Malins Minne.

Onsdag 8:e oktober Autism och Aspbergers

(Plats; Hörbysal 1, kommunhuset)

Tid: kl. 14.00-16.00 och 18.00-20.00 Bemötande och kommunikation

Föreläsare: Lotta Lagerholm

Se styrkor och möjligheter, utmaningar och möjligheter i möten med personer med autismspektrumtillstånd. Med kunskap och rätt förhållningssätt kan vi skapa positiva möten och bra relationer. 

Torsdagen den 9 oktober Demens

(Plats; Hörbysalen 1 och 2, kommunhuset)

Kl; 13.00-15.00 och Kl; 18.00-20.00

Föreläsare Andreas Jönsson, sjuksköterska och äldrepedagog på Minneskliniken i Malmö.

Information om Minnesklinikens mobila team och hur vi bemöter vår vän som blivit dement på bästa sätt. Men även tips och tankar på hur du som anhörigvårdare skall orka.

Har du frågor?
Anhörigkonsulent

Lena Persson
Tel: 0415-37 81 04