Fältverksamheten

Fältverksamhetens uppgift är att finnas i de miljöer där ungdomar rör sig, för att skapa trygghet, förebygga missbruk och kriminalitet, samt vara ett stöd för ungdomar som befinner sig i riskzon.

 

 En del av vårt arbete innebär att vara ute i byn på kvällar och helger för att skapa kontakt/relation med de unga som rör sig ute. Vår uppgift är att bidra till en tryggare ungdomsmiljö med högre vuxennärvaro, vilket ses som centralt.

Merparten av vårt arbete innefattar att vi rör oss i de miljöer där ungdomarna befinner sig även på dagtid, så som skola, aktivitetshus och där andra organiserade aktiviteter för unga förekommer.

Vi arbetar för att skapa trygghet för ungdomar och föräldrar genom att det upplevs som enklare att ta kontakt med fältarbetare än med socialtjänst och polis.

Kontakta oss!
Fältsekreterare

Caroline Johnsson
Tfn: 0415-37 85 58