Fältverksamheten

Fältverksamheten i Hörby kommun har till syfte att skapa och bygga relationer med ungdomar för att kunna ge socialt stöd och skapa trygghet. Med andra ord, finnas till för våra ungdomar.

 

Vi inom Fältverksamheten jobbar på alla nivåer – individ, grupp och samhällsnivå.

 En del av vårt arbete innebär att vara ute i byn på kvällar och helger för att skapa kontakt/relation med de unga som rör sig ute. Vår uppgift är att bidra till en tryggare ungdomsmiljö med högre vuxennärvaro, vilket ses som centralt.

Merparten av vårt arbete innefattar att vi rör oss i de miljöer där ungdomarna befinner sig även på dagtid, så som skola, aktivitetshus och där andra organiserade aktiviteter för unga förekommer.

Vi arbetar för att skapa trygghet för ungdomar och föräldrar genom att det upplevs som enklare att ta kontakt med fältarbetare än med socialtjänst och polis.

Kontakta oss!
Fältsekreterare

Caroline Johnsson
Tfn: 0415-37 85 58