SkorTB.jpg

Ungdomar

Ungdomstiden kan vara rolig men samtidigt väldigt påfrestande. Det handlar om att hitta vem du själv är samtidigt som det finns ett krav på att passa in.

Ibland blir pressen att passa in, se bra ut, vara populär och så vidare, för stor. Under ungdomstiden är det mycket som händer som påverkar en både positivt och negativt.

Känner du att du behöver hjälp för att kunna hantera detta eller något annat som känns jobbigt eller har du någon vän som du är orolig för? Då kan du kontakta oss.

ART-Aggression Replacement Training

Ställer Ditt humör till det för Dig? Blir du lätt arg och får utbrott? ART är en konkret metod där Du lär Dig känslokontroll individuellt eller med hela familjen.

Medling

Medling är ett frivilligt möte mellan en ungdom som har begått brott och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk, särskilt utbildad medlare.

Syftet med mötet är att båda parterna skall få samtala om det som har hänt. Det finns också möjligheter för parterna, med medlarens hjälp, att göra överenskommelser i form av avtal, t ex hur man skall förhålla sig till varandra i framtiden.

Medling är användbart i många olika typer av brott, t ex snatteri, rån, stöld, skadegörelse, olaga hot och misshandel.

Initiativet till medling kommer i huvudsak från polisen och socialtjänsten, men även exempelvis föräldrar eller parterna själva kan föreslå medling.

För mer information kontakta medlingssamordnaren.

Kontakta oss!
Sektionschef

Madelaine Agosti
Tfn: 0415-37 85 57

Fältsekreterare

Caroline Johnsson
Tfn: 0415-37 85 58
E-post: caroline.johnsson@horby.se