Ungdomstjänst

Personer som är mellan 15-21 år kan dömas till ungdomstjänst, av domstolen, som ett alternativ till böter eller fängelse.

Omfattningen kan vara mellan 20-150 timmar. Detta innebär att den unge ska arbeta utan lön. Arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas efter varje persons förmåga.

Det krävs att den unge följer den överenskommelse som finns samt att hen följer uppsatt arbetsplan, annars lämnas ärendet tillbaka till åklagare för vidare åtgärd.

Vill Du hjälpa till?

Är du intresserad av att hjälpa ungdomar genom att ta emot någon som dömts till ungdomstjänst på din arbetsplats?

Vi har regelbunden kontakt under hela ungdomstjänsten för uppföljning kring hur det fungerar. Den unge är försäkrad genom Hörby kommun. Skulle något problem uppstå under tiden sker samtal med den unge eller så avbryts ungdomstjänsten. Du kan själv när som helst avbryta samarbetet med oss. Det utgår ingen ersättning.   

 

 
Kontakta oss!
Myndighetsenheten

Mottagningen
Tfn:
0415- 37 81 45

Telefontider 
Alla dagar utom onsdag 9.00- 10.30

På mottagningen kan du få råd, ansöka om stöd till dig själv eller lämna en anmälan om du är orolig för någon annan.

Receptionen
Tfn:
0415- 37 81 00

Öppettider
Vardagar 8.00- 12.00

E-post: socialforvaltningen@horby.se

Intresseanmälan från företagare

Kontakta:
Raju Ek
Praktiksamordnare
 
Tfn: 0415- 37 85 52
Mobil: