Hämtning, avgifter och abonnemang

Att göra av med sitt avfall ska vara enkelt och smidigt. Varje kommun ansvarar för att invånarna ska få sitt hushållsavfall borttransporterat. I Hörby kommun är det Merab som håller i avfallshanteringen på uppdrag av kommunen.

Alla hushåll i Sverige ska ha någon form av sophämtning. I Hörby är det Merab som arbetar med att transportera bort avfall, tillsammans med underleverantören Reno Norden. Det vanligaste avfallet hämtas varannan vecka, och för det betalar du en avgift.

Uppehåll i hämtningen

Om du vill göra ett uppehåll i avfallshämtningen kan du ansöka om det hos kommunen. Du kan göra uppehåll om fastigheten inte ska användas på minst 6 månader. För fritidshus gäller 12 månader. Du ansöker om uppehåll med den här blanketten.

Dela sopkärl med din granne

Ett sopkärl kan delas mellan max tre grannar. Ni måste bo nära varandra; inom tätbebyggt område får ingen av fastigheterna ha längre till sopkärlet än 100 meter. På landsbygden kan avståndet vara längre. För att ansöka om att dela sopkärl ska ni fylla i den här blanketten.

Mer om avfallshantering

På Merab:s webbplats kan du läsa mer om hur du ska sortera ditt avfall och vilken sorts kärl du kan använda. Du kan också läsa mer om taxor, avgifter och abonnemang. Här kan du också få svar på frågor kring din faktura.

Gå till Merab:s webbplats.

Merab står för Mellanskånes Renhållningsaktiebolag och ägs gemensamt av de tre kommunerna Hörby, Höör och Eslöv. Företaget ansvarar för borttransportering av hushållsavfall i alla tre kommunerna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?