Källsortering och återvinning

Källsortering är viktigt för att vi ska kunna återbruka material vi redan har använt i stället för att producera nytt. Ett hållbart kretslopp är nödvändigt för att minska människans miljöpåverkan och spara vår planet.

När du källsorterar blir det mesta av ditt avfall till nya produkter eller ny energi. Det sparar energi, råvaror och miljö.

I Hörby kommun kan du som bor i hus bland annat ha sopkärl med två eller fyra fack. Det gör det enklare att källsortera ditt skräp.

Sortering

Om du bor i hus kan du sortera ditt avfall i antingen fyrfackskärl eller tvåfackskärl. I tvåfackskärlet kan du sortera avfallet i matavfall och brännbart. I fyrfackskärlet kan du lägga matavfall, brännbart, plast, papp, tidningar, metall, glas och mindre ljuskällor och batterier.

Om du bor i lägenhet finns det oftast kärl för källsortering ute på gården eller i närheten i området. För att källsortera avfallet i lägenheten finns små kärl att köpa som du kan förvara i vaskskåpet eller på någon annan lämplig plats.

Du kan också ta med avfall som papper, tidningar, papp, plast, glas och metall till återvinningsstationer. Här kan du läsa mer om återvinningsstationerna i Hörby kommun.

På Merab:s webbplats kan du läsa mer om källsortering och hur du kan bli ännu bättre på att sortera ditt avfall.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?