Samråd för renhållningsordning

En ny renhållningsordning håller på att tas fram. En renhållningsordning består av två delar, en avfallsplan och föreskrifter för renhållning. Kommunerna Eslöv, Höör och Hörby samt det kommunala renhållningsbolaget Merab har tagit fram ett förslag.

Mellan den 1 februari och den 10 maj är det samråd då synpunkter på förslaget tas emot. Under samrådstiden har ni som kommuninvånare, företag, föreningar, organisationer, kommunala nämnder och bolag möjlighet att lämna synpunkter på planen. Alla synpunkter kommer sedan att sammanställas och användas i det fortsatta arbetet med renhållningsordningen.

Hållbar avfallshantering

Avfallsplanen ska fungera som kommunernas strategiska styrdokument för avfallshantering. Den innehåller bland annat mål och åtgärder för arbete för minskad nedskräpning, avfallsminimering och hållbar avfallshantering. De lokala föreskrifterna för avfallshantering innehåller bland annat beskrivningar av ansvar, hur avfall ska sorteras och av anläggningar för avfallshanteringen i de tre kommunerna.

Inkom med synpunkter

Renhållningsordningen finns publicerad på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida. Renhållningsordningen finns även att läsa på plats i kommunhusets reception på Ringsjövägen 4, Hörby. Receptionen har öppet måndag–torsdag 08:00–16:30 samt fredagar 08.00–15:00. Lunchstängt mellan 12:00–12:45.

Synpunkter kan skickas skriftligen till Kommunstyrelsen, Planering och utveckling, Hörby kommun, 242 80 Hörby eller planeringochutveckling@horby.se senast den 10 maj 2023. Märk gärna brevet med ”Renhållningsordning för kommunerna Eslöv, Höör och Hörby”.

Fick du hjälp av informationen på sidan?