Slam och latrin

Hur tas slam och latrin om hand och vad du själv kan göra?

Latrin

Om du har ett utedass måste latrintunnan tömmas regelbundet. Latrin hämtas varannan vecka, och du kan även ha ett fritidsabonnemang i din sommarstuga. Då töms tunnan varannan vecka mellan den 15 april och den 15 september.

Här kan du läsa mer om Merab:s tjänster för latrintömning: Latrinhämtning

Slam

Slamtömning innebär att enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare töms. I Hörby sköts detta av Ohlssons, en underentreprenör till Merab.

För att slamtömningen ska fungera är det viktigt att inte slänga något annat än toalettpapper och det som kommer från kroppen i toaletten. Annars störs nedbrytningsprocessen och det kan bli problem på reningsverket.

Ta hand om latrin och slam själv

Du kan också välja att själv ta hand om slam och latrin, om du ska använda slutprodukten inom din egen fastighet, till exempel inom ett lantbruk. I så fall måste du kontakta kommunen för att få tillstånd. Det gäller även kemslam eller material från en fosforkälla. Du ansöker om tillstånd med blankett under Självservice.

Om du använder en kompost för innehållet i latrintunnan ska behållaren vara tät, och innehållet ska efterkomposteras i sex månader. Glöm inte att ställa komposten på en plats där den inte stör grannarna eller någon annan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?