Risk för gräsbrand

En mysig kväll med korvgrillning kan snabbt vända och bli en katastrof. Du måste alltid vara försiktig när du handskas med eld utomhus, och se till att hålla dig uppdaterad på om det råder eldningsförbud.

Med appen Brandrisk får du hjälp att hålla koll på risken att för skogsbrand där du befinner dig. Appen är utvecklad av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och lär dig också mer om säker eldning utomhus. Du kan ladda ner appen på App Store eller Google Play.

Brandriskprognoser

SMHI:s hemsida kan du ta del av brandriskprognoser såväl lokalt som nationellt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?