Brandvarnare och brandlarm

Brandlarm och en fungerande brandvarnare kan rädda både människoliv och egendom. Ju tidigare en brand upptäcks, desto större är chansen att den kan släckas utan skador.

Räddningstjänsten rekommenderar att det ska finnas en brandvarnare i varje rum, men i vissa byggnader behövs också automatiskt brandlarm. Om det finns möjlighet bör det även finnas rökdetektorer som skickar larm till personal i byggnaden. När byggnaden är obemannad ska larmet i stället gå direkt till räddningstjänsten.

I vissa byggnader krävs också utrymningslarm. Om en larmsignal används måste alla i den berörda delen av byggnaden kunna höra den, även inne på toaletter och i omklädningsrum. Om det skulle bli strömavbrott ska utrymningslarmet fungera i 60 minuter utan ström.

Skydda dig mot brand

Här får du några enkla råd till hur du skyddar dig och ditt hem mot brand.

  • Ha fungerande brandvarnare på alla våningsplan och en brandvarnare i varje rum där personer sover. De flesta bränder i bostäder startar i köket. Ha därför även en brandvarnare i rummen som är närmast köket. Helst ska brandvarnarna vara elnätsanslutna och seriekopplade.
  • Testa brandvarnaren regelbundet genom att trycka på knappen. Om brandvarnaren går på batteri, se till att batterierna alltid är laddade.
  • En pulversläckare på minst 6 kilo fungerar bra hemma, i fritidshuset och på kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC och den ska vara certifierad av SBSC, DNV eller ha någon annan Swedac-ackrediterad certifiering.
  • Med en spisvakt med timerfunktion kan du skydda dig från brand i spisen. Med spisvakten går en signal från en rörelsesensor, värmesensor eller från brandvarnaren vid rökutveckling så att strömmen bryts.
  • Med en brandfilt som är 120×180 centimeter kan du själv släcka mindre bränder.
  • Lär dig förebygga brand och ta reda på vad du kan göra om det börjar brinna i din bostad. Räddningstjänsten och Brandskyddsföreningen både utbildar och informerar om brandskydd och säkerhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.