Kom igång med SBA

När SBA ska skissas upp finns det mycket att tänka på. Här är några viktiga punkter.

Arbeta systematiskt

Att arbeta systematiskt med SBA innebär dels att ni ska dokumentera ert brandskydd, dels att ni ska arbeta aktivt med det. Ett exempel är att skriva ner var handbrandsläckare finns och vilken sorts brandsläckare ni har, och att kontrollera regelbundet att handbrandsläckarna står på sin plats och inte är gömda bakom något. Glöm inte att kontrollera att mätaren visar på det gröna området. Dokumentera och arbeta aktivt.

Boka in ett uppstartsmöte!

Det är viktigt att personer från ledningen är med, eftersom brandskyddsorganisationen ska vara väl förankrad på arbetsplatsen. Det bör även finnas med en person med god kännedom om byggnaden, som en vaktmästare eller fastighetsskötare.

Gå igenom nedanstående punkter vid mötet, och skriv ner dem.

 • Var finns brandriskerna?
  Beskriv er verksamhet i stora drag, vilka arbetsuppgifterna är och vilka brandrisker som finns.
 • Kan brandriskerna förebyggas med regler och rutiner? (Till exempel: Var finns rökrutor? Har spisen timer?)
 • Hur får ni veta att det brinner?
  Hur varnar ni varandra?
  Har ni larm? Hur fungerar larmet? Är det vidarekopplat till SOS?
 • Vet alla vad de ska göra om det börjar brinna?
 • Om det börjar brinna, kommer alla ut på ett säkert sätt? Var finns utrymningsvägarna? Är utrymningsstrategin känd för alla?
 • Behöver någon hjälp för att komma ut? Vem och hur? Vem hjälper vem ut? Hur?
 • Kan ni börja släcka? Har ni utrustning? Var finns den? Vet ni hur ni ska använda den?

Vad kan personalen?

Se över om personalen behöver utbildning. Har de fått någon brandutbildning, både praktisk som teoretisk? Om inte, planera utbildningen för personalen. Vem ska genomgå vilken utbildning, och när ska det göras?

Utse också en person som ansvarar för innehållet i utbildningen och ser till att den genomförs.

Hur förhindrar vi att branden sprids?

Gör en skiss över er byggnad. Märk ut brandcellsgränser och utrymningsvägar, och ställ er följande frågor.

 • Var finns brandcellsgränserna?
 • Är brandcellsgränserna intakta? Gå och titta efter. Är dörrarna helt täta eller finns det en glipa under dörren? Är det genomföringar med till exempel kablar och sladdar i väggarna?
 • Vem kontrollerar att brandskyddsåtgärderna fungerar?
 • Vem har ansvaret?
 • Hur ofta kontrolleras brandskyddet, som brandlarm, handbrandsläckare och brandvarnare?
 • Finns det rutiner för kontrollerna? Kontrollistor?
 • Finns det rutiner för service och underhåll?

Övriga dokument

Samla också in andra dokument som berör brandskyddsarbetet, till exempel:

 • riskanalyser
 • tillsynsprotokoll, eventuella förelägganden från räddningstjänsten med mera
 • handlingar från genomförda revisioner av till exempel automatiskt brandlarm, vattensprinkler, elinstallationer
 • beredskapsplaner
 • insatsplaner
 • tillbudsrapporter.

När ni har gått igenom alla punkter och sett till att de är väl dokumenterade, är det dags att starta upp det systematiska brandskyddsarbetet på riktigt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.