Sotning

Hörby kommun har ett avtal med Hörby Sotnings AB för sotning och brandskyddskontroll. Om du vill ta hand om sotningen själv måste du ha tillstånd av kommunen.

Du som äger en fastighet kan få tillstånd att sköta sotningen själv om det kan göras på ett brandsäkert sätt. Därför måste du kunna styrka att du har tillräckliga kunskaper för att kunna sota säkert. Du kan bland annat gå en kurs hos Svenska brandskyddsföreningen eller en studiecirkel om egensotning, där du får ett intyg på att du har kunskaperna som krävs.

Du kan få tillstånd att själv sköta sotningen, men brandskyddskontrollen sköts alltid av Hörby kommuns entreprenör.

När du sköter sotningen själv måste du föra sotningsjournal. Läs mer om sotningsjournal här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.