Byggen utan krav på bygglov eller anmälan

Du som bor i en- eller tvåbostadshus kan göra flera åtgärder utan att söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen. Här kan du läsa mer om hur det fungerar.

I en- och tvåbostadshus krävs det varken bygglov eller anmälan när du ska göra följande:

  • Bygga skyddade uteplatser med mur eller plank nära bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig mer 3,6 meter ut från bostadshuset. Bygget ska också vara minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du kan dock bygga närmre om du får de berörda grannarnas godkännande.
  • Bygga skärmtak över uteplatser eller över altaner, balkonger eller entréer. Skärmtaken får inte vara större än totalt 15 kvadratmeter. Bygget ska också vara minst 4,5 meter från tomtgränsen. Du kan dock bygga närmre om du får de berörda grannarnas godkännande.
  • Bygga en altan på mark inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare fastighetsgräns än 4,5 meter. Du kan dock bygga närmre om du får de berörda grannarnas godkännande.

Att bygga friggebod

Om du vill bygga en friggebod behöver du inte göra någon anmälan eller söka bygglov.

Friggeboden får inte vara större än totalt 15 kvadratmeter, oavsett om det rör sig om en eller flera mindre bodar. Takåsen får inte vara högre än 3 meter. Tänk på att dina grannar måste godkänna ditt bygge av friggebod om den ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter, annars måste du söka bygglov. Om du vill bygga friggeboden närmare än 4,5 meter från allmän plats eller gata så måste du ansöka om bygglov. Tänk på att även om det inte krävs ett bygglov, så kan det krävas andra tillstånd. Bor du till exempel närmare än 100 meter från sjö eller havsstrand kan det krävas strandskyddsdispens, eftersom det då räknas som strandskyddsområde.

Läs mer här om att bygga friggebod.

Undantag

Det finns undantag när du ändå behöver söka bygglov. Bygget får inte sträcka sig närmare än 4,5 meter till fastighetsgräns utan att berörda grannar godkänner det. Medgivandet är alltid bra att ha i två exemplar, ett till dig och varsitt exemplar till de berörda grannarna. Din byggnad kan också anses vara särskilt värdefull, då får du inte lov att göra tillbyggnader som skärmbyggnad eller altan utan att först söka bygglov. Är du osäker på vad som gäller för din byggnad kontakta oss på Bygg & Miljö.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?