Avgifter och leveranser

För alla våra produkter tar vi ut avgift som är fastställd i en taxa. Avgiften faktureras i samband med leverans.

Taxan omfattar avgift för bland annat följande tjänster:

 • nybyggnadskarta
 • husutstakning
 • lägeskontrollbevis
 • gränsutvisning

Du hittar aktuella avgifter längre ner.

Ungefärliga leveranstider

Tänk på att leveranstiderna gäller under förutsättning att alla begärda handlingar är inlämnade samt korrekta och kompletta. Om allt är i sin ordning är våra leveranstider följande:

 • Nybyggnadskarta – 6 veckor
 • Lägeskontrollbevis – 6 veckor
 • Husutstakning – 1 vecka
 • Gränsutvisning – 1 vecka
 • Adress – 1 vecka
 • Lägenhetsnummer -1 vecka
 • Övriga produkter – enligt överenskommelse

Semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.