Covid-19 – Information om tillsyn av trängsel på serveringar

Bygg- och miljönämnden har uppdraget att göra tillsyn av trängsel på serveringsställen.

Från och med den 1 juli 2020 gäller en ny lag, Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ersätter Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på serveringsställen, och gäller under hela 2020. Den nya lagen innebär bland annat att det är kommunen, och inte som tidigare endast smittskyddsläkaren, som har rätt att besluta om åtgärder för de verksamheter som inte följer reglerna.

Du kan anmäla till kommunen om du ser serveringar som inte följer reglerna

Bygg & Miljö tar emot anmälningar om verksamheter som inte följer reglerna kring trängsel på serveringar. Vi ser gärna att ni anmäler via vår e-post byggochmiljo@horby.se

Trängsel på andra platser än serveringar

För trängsel på andra platser än serveringar, till exempel i butiker, kollektivtrafik eller på allmänna platser som parker och torg, så gäller istället Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Föreskriften beskriver verksamheternas ansvar, men även allas personliga ansvar för att hålla tillräckliga avstånd. Ingen myndighet, inte heller kommunen, har tillsynsansvar enligt denna föreskrift. Ansvaret att följa föreskriften ligger på verksamheterna och på allmänheten. En föreskrift är som en lag, det vill säga – den ska följas.

Allmänna sammankomster

Ibland överlappar föreskrifterna förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på fler än 50 personer. Då är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.