Detaljplaneprocessen

Under processen med att ta fram nya detaljplaner får alla tillfälle att lämna in synpunkter. Här kan du läsa om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka.

Det finns två sätt att ta fram en detaljplan. Vilket som används beror på detaljplanens storlek och hur stort allmänintresse den har.

  1. Standardförfarande: När planen inte är av betydande intresse för allmänheten. Samråd sker med berörda parter och planen antas av bygg- och miljönämnden eller kommunfullmäktige.
  2. Utökat förfarande: När planen har allmänintresse. Förslaget har två skeden: ett samråd- och granskningsskede, ofta anordnas ett samrådsmöte. Planen antas av kommunfullmäktige.

Planprocessens olika steg

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.