Provborrning och mineraler

ScandiVanadium Ltd har anmält att de vill provborra i Hörby kommun. Anledningen är att Sverige har en berggrund med potential för att hitta mineralfyndigheter.

Tillstånd för undersökning av berggrunden ges av Bergsstaten, som är en svensk myndighet. För att borrningen ska få påbörjas måste också eventuell påverkan på miljön utredas. En anmälan lämnas då till kommunen enligt Miljöbalken.

Kommunens miljöinspektör handlägger anmälan, gör bedömning om provborrningen kan tillåtas och tar fram förslag till försiktighetsmått som bygg och miljönämnden beslutar om.

Företaget som genomför en provborrning är skyldiga att se till så att platsen återställs efter att borrningen är klar. Det ska också genomföra åtgärder som garanterar att risken för miljöpåverkan mimineras.

Provborrningens syfte brukar vara att hitta så pass stora mineralfyndigheter att det lönar sig att utvinna dem genom gruvdrift. Om det visar sig att det finns mineralfyndigheter behöver flera tillstånd sökas innan en gruvdrift kan påbörjas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.