Hörby – en ekokommun

2014 blev Hörby medlem i Sveriges Ekokommuner, ett nätverk som ger stöd och råd kring ekologisk samhällsplanering. Nätverket arbetar för ett hållbart och ekologiskt utvecklingsarbete. Hörby kommun är medlem nummer 90.

I och med medlemskapet ställer sig Hörby kommun bakom Sveriges Ekokommuners fyra hållbarhetsprinciper.

  1. Ämnen från berggrunden får inte öka i naturen.
  2. Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen.
  3. Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas.
  4. Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose sina behov.

De gröna nyckeltalen

Varje år rapporterar Hörby kommun in uppgifter till de gröna nyckeltalen som Sveriges Ekokommuner har tagit fram. De gröna nyckeltalen visar enkelt och tydligt hur Sveriges Ekokommuner går mot hållbarhet. De visar också vad vi i Hörby kommun behöver göra för att uppnå kraven för full hållbarhet.

De gröna nyckeltalen tar bland annat upp antal ton koldioxidutsläpp per invånare, hur mycket ekologiska livsmedel kommunen köper in och hur många resor som görs med kollektivtrafik.

Läs mer om de gröna nyckeltalen på Sveriges Ekokommuners webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.