Klimat, miljö och hållbarhet

Just nu pågår arbetet med att utarbeta en ny energi- och klimatstrategi. Den gamla strategin gällde 2009–2013 och ska nu uppdateras.

100% fossilbränslefritt till 2020

Hörby har antagit utmaningen ”100% fossilbränslefritt till 2020”. Det är en satsning som Klimatpåverkan Skåne driver för att kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne ska minska sin påverkan på klimatet – och visa att Skåne kan och vill gå före.

Att ansluta sig till ”100% fossilbränslefritt till 2020” är ett tydligt ställningstagande. Det som en gång började som en politisk vision är idag något som flera organisationer, företag och privatpersoner tycker är en självklarhet.

Genom att Hörby kommun anslutit sig till uppropet åtar kommunen sig att arbeta aktivt för detta:

  • Ingen fossil energi ska användas i byggnader. Det innebär att kommunen inte använder fossil energi för värme och kyla i byggnaderna som vi äger eller hyr.
  • Inget fossilt bränsle ska användas i transporter. Det innebär att kommunen inte använder fossilt bränsle i egna transporter, resor eller transporttjänster vi köper in.
  • Ingen användning av fossil el. Det innebär att kommunen inte använder fossil el i sin verksamhet och köper miljömärkt el av någon sort.

Det här gäller både för Hörby kommun och för de företag som kommunen eventuellt köper tjänster av. Du kan läsa mer om utmaningen på Klimatsamverkan Skånes webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Om du som privatperson vill få tips på hur du kan minska dina el- och uppvärmningskostnader kan du kontakta kommunens klimatrådgivare. Här kan du läsa mer: Energirådgivning och tips

Energieffektivisering

Mellan åren 2011 och 2015 arbetade Hörby kommun fram en strategi för energieffektivisering. Nedan kan du läsa hela strategin och uppföljningsrapporterna som skickades in till Energimyndigheten mellan åren 2011 och 2014.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.