Miljöpris

Varje år delas Miljöpriset ut till en person, ett företag eller en organisation som har gjort särskild goda insatser för miljön under året. Det kan vara en insats som lett till en bättre miljö eller som förebygger eller begränsar skadlig inverkan på miljön.

Insatsen kan bland annat vara att ge information och utbildning, utveckla en produkt eller att arbeta aktivt med miljö- och naturvårdsarbete. Miljöpriset delas ut varje år av kommunfullmäktiges ordförande vid fullmäktiges sista sammanträde för året.

Miljöpriset delas inte ut för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.