Anhörigkraft – rekreationsresa

Anhörigkraft – rekreationsresa

Är du anhörigvårdare till någon som bor i Hörby är Anhörigkraft för dig.

Anhörigvårdare är du om du hjälper och stöttar en närstående som är behov av hjälp på grund av en längre tids sjukdom. Kanske lever du med någon som har ett missbruk eller någon psykisk sjukdom, du är kanske förälder eller syskon till ett barn med funktionsvariation eller make/maka eller barn till någon med demenssjukdom eller stroke.

I Sverige vårdar, hjälper eller stödjer var femte vuxen en närstående som inte kan klara sig själv på grund av längre tids sjukdom. Som anhörigvårdare kan det vara svårt att få tiden att räcka till. Ofta blir det egentiden som får stryka på foten. De flesta anhörigvårdare är i yrkesverksam ålder. På grund av den belastning det innebär att vårda en närstående, har många av dem tvingats gå ned i arbetstid eller sluta arbeta.

För att främja anhörigvårdares psykiska och fysiska hälsa beslutade kommunstyrelsen att bevilja pengar till sociala driftsprojektet Anhörigkraft.

Rekreationsresa 21-23 oktober
Behöver du som anhörigvårdare ladda batterierna? Anmäl dig då till Rekreationsresa med Anhörigkraft.
Resan innefattar två övernattningar. Kost och logi är betald. Du deltar i aktiviteterna i den mån du kan och orkar.

Sista anmälningsdag till rekreationsresan är 1 oktober. OBS! Deltagarantalet är begränsat.

Har du frågor eller vill anmäla dig kontakta

Lena Persson, Anhörigkonsulent
Tel:0415-37 81 04
lena.p@horby.se

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

  • Information

  • Datum
  • 21 oktober 2019, 00:00 till 23 oktober 2019, 00:00
  • Bokning och biljetter

  • Arrangör

  • Datum

  • 21 oktober 2019, 00:00 till 23 oktober 2019, 00:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.