Vandra för Österlens åar!

Vandra för Österlens åar!

Du som är intresserad av att höra hur det gick i Leaderprojektet Österlens sköna vattendrag är hjärtligt välkommen på Åvandring .

Österlens sköna vattendrag är ett samarbets- och kommunikationsprojekt för att sprida information och skapa ett större intresse och engagemang kring vattenmiljöerna i sydöstra Skåne. Projektet startade med initiativ av Österlens Vattenråd och vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån som tillsammans vill förstärka arbetet för att uppnå god ekologisk och kemisk status i alla vattendrag. Inom projektet Österlens sköna vattendrag arrangeras en rad å-vandringar under hösten för att följa upp projektets resultat.

Vi samlas alltid kl. 10 och är ute i naturen 2-3 timmar. En karta med samlingsplats och mer information skickas till deltagarna ett par dagar innan vandringen.

Projektet Österlens sköna vattendrag finansieras till hälften med ett Leaderstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och hälften från samarbetskommunerna i procentuell relation av avrinningsområdets yta enligt ett samarbetsavtal.

💧 30 augusti Segesholmsån
– Välkommen till en vandring längs Segesholmsån den 30 augusti mellan kl. 10-14. Vi går genom Rallate-dalen och följer ån genom skog och betesmark. Ta med: bra skor och egen fika

💧 5 september Rörums norra å
– Vi firar ”De rinnande vattnens dag” tillsammans med Stenshuvud Nationalpark för att uppmärksamma åar och bäckar i sydöstra Skåne. Kl. 10 samlas vi vid Nybromölla där
vi får höra mer om möllans historia. Tillsammans går vi sedan en bit uppströms längs vattnet medan vi berättar mer om ån och hur allt hänger ihop från källan till havet.

💧 13 september Julebodaån
– Välkommen till en vandring längs Julebodaån. Vi följer ån genom skog och beteshagar. Ta med: bra skor och egen fika.

💧 27 september Tommarpsån
– Mer info kommer snart

 

OBS! Arrangemanget är gratis men glöm inte att föranmäla dig via mail valentina.zulsdorff@tomelilla.se eller per telefon 070 995 82 95 till Valentina Zülsdorff, Projektledare vattenråd

 

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

  • Information

  • Tidpunkt
  • 27 september 2020, 10:00 - 13:00
  • Plats

  • Tommarpsån
  • Arrangör

  • Österlens sköna vattendrag
  • Datum

  • 27 september 2020, 10:00 - 13:00

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.