Ängen

Ängens förskola har en fantastisk utemiljö med skog och lekplatser i närheten, och barnen har möjlighet att vara ute varje dag.

Våra ledord är trygghet, glädje, engagemang och inflytande.

Det finns fem avdelningar på förskolan, uppdelade på två sidor. På gula sidan är det Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman. På röda sidan är det Hallonet och Nyponet.

Vi öppnar och stänger på ett och samma ställe. Då träffas både små och stora barn, barnen träffar pedagoger som inte arbetar på avdelningen övriga tider på dagen. På så sätt lär vi alla känna varandra. Under större delen av dagen är de olika sidorna uppdelad i mindre grupper.

För oss är det viktigt att se och fånga upp barns lärande och att uppmuntra till nya idéer och nya erfarenheter. Därför arbetar vi på förskolan utifrån barnens intressen och erfarenheter.

Vi är närvarande tillsammans med barnen. En pedagog finns med barnen och leder leken vidare tillsammans med barnen på olika sätt genom att tillföra material eller inspiration. I vår undervisning ligger fokus på att barnen ges tillfälle att utforska. Vi arbetar med samma tema i hela huset där aktiviteterna har ett tydligt syfte. Barnen får möjlighet att prova på själva, eftersom vi utgår från att barn kan.

Personalen använder sig av sina olika kompetenser och kan ge barnen ny inspiration till lärande genom undervisning i alla delar i förskolans läroplan, så som sång, musik, skogsäventyr, rörelse, målning, teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling, digitala verktyg och matematik.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.