Avdelningar

Här kan du läsa mer om avdelningarna som finns på Ängens förskola.

Röda sidan

Hallonet och Nyponet

Här finns runt 26 yngre barn och sex pedagoger. Vi samarbetar mycket mellan Hallonet och Nyponet. På röda sidan är det viktigt att barnen känner sig delaktiga när dagarna planeras. Vi utgår från barnens intressen, och bygger vidare på deras idéer.

Vår undervisning sker i mindre grupper så att barnen får en lugnare miljö. Då får de lättare att göra sig hörda och påverka aktiviteterna. En stor del av de yngre barnens lärande sker i vardagen. Vi är alltid med när de upptäcker omvärlden och dokumenterar det barnen gör med text, bild och filmer.

Vi vill att alla barn och föräldrar känner sig trygga på Ängen. Vi arbetar mycket med att se alla barn och uppmärksamma det barnen säger och gör. Då skapar vi ett positivt klimat på förskolan. Omsorg är ett viktigt ledord på våra avdelningar, där omsorg och lärande utgör grunden i allt vi gör.

Gula sidan

Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman

På Gullvivan, Gulsippan och Smörblomman arbetar åtta pedagoger tillsammans med cirka 50 barn i åldrarna 2–5 år.

Vi samarbetar mycket under dagen och har vissa aktiviteter tillsammans, bland annat utevistelse, gymnastik och vila.

Vår undervisning sker mindre grupper med olika projekt som utgår från barnens intressen. Hos oss vill vi skapa en lugn miljö för barnen, så att de har lättare att göra sig hörda och påverka aktiviteterna de är med i. Det är viktigt för oss att barnen får inflytande och delaktighet i vad vi gör på förskolan. Vi är närvarande pedagoger och i vår undervisning ligger fokus på att barnen ges tillfälle att utforska. Vi vill att barnen ska reflektera över vad de lär sig. Därför fotograferar och filmar vi mycket av det vi gör och använder bilderna och filmerna så att barnen får reflektera över sitt förändrade kunnande.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.