Kvalitetsarbete

Vi arbetar utifrån vår läroplan Lpfö98/16 och vi ser pedagogerna som det viktigaste verktyget för att skapa en trygg, lärorik och rolig verksamhet för ditt barn.

Vi dokumenterar barnens aktiviteter för att upptäcka vad de utforskar för att sedan kunna utveckla verksamheten och vår roll som pedagoger. Meningen med dokumentationen är att ta reda på att barnen skaffar sig nya kunskaper och vad och hur barnet tänker och agerar. Målet är också att säkerställa att vi har en god kvalitet i vår verksamhet.

Vi använder pedagogisk dokumentation som underlag för att veta hur vi ska utveckla verksamheten. Varje år gör vi en sammanfattning av skolområdets kvalitetsarbete.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.