Samarbete med vårdnadshavare

Kontakten med dig som vårdnadshavare är viktig för oss. Vi tycker att en öppen dialog är viktig när du lämnar och hämtar ditt barn.

Inskolning

Vårdnadshavarna är på förskolan tillsammans med barnet under den första veckan. Barnet lär känna pedagoger, barn och miljön tillsammans med vårdnadshavare. Inskolningstiderna och inskolningens längd anpassas efter barnets behov.

Utvecklingssamtal och inskolningssamtal

En tid efter att ditt barn börjat på förskolan finns möjlighet till ett inskolningssamtal. Då pratar vi om vad som har fungerat bra och hur det fungerar för barnet nu.

En gång om året har vi utvecklingssamtal på förskolan. Då pratar vi om hur ditt barn trivs i sin vardag i förskolan, hur hen utvecklas och vilka relationer hen har till kompisarna och till oss pedagoger. Då får du också möjlighet att lyfta frågor som du kanske funderat på.

Barnet är själv med och förbereder sig för utvecklingssamtalet, och får berätta hur hen har det. Vi gör mycket bilder och filmer för att komma ihåg våra aktiviteter och kunna prata om dem senare, bland annat vid utvecklingssamtalet. När det är dags för barnet att sluta förskolan finns möjlighet till ett överlämningssamtal.

Föräldramöten och Forum för samråd

Vi har föräldramöte en gång om året. Här berättar vi om vad som är på gång på förskolan, och du har möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Forum för samråd är en grupp där några vårdnadshavare från varje avdelning, pedagoger och förskolerektor är med. Här pratar vi om vad som händer inom de olika delarna av förskolan och ni som vårdnadshavare kommer med frågor och synpunkter. Rådet träffas två gånger varje år.

Hälsa på oss

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att delta i verksamheten. Vi bjuder även in er till på drop in-besök. Vi har också andra aktiviteter tillsammans som exempelvis familjedag.

Unikum

I vardagen använder vi webbtjänsten Unikum för att kommunicera med dig som vårdnadshavare. Här skriver vi om olika aktiviteter som vi planerar och annat som händer på förskolan. Varje barn har också sin egen sida på Unikum. I barnens lärloggar lägger vi in den pedagogiska dokumentationen kring temat som vi arbetar med.

Vi vill gärna att du som vårdnadshavare är med och förbättrar och utvecklar vår förskola. Tillsammans med dig vill vi göra det bästa för ditt barn.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.