Systematiskt kvalitetsarbete

Vi utvärderar systematiskt vårt arbete med hur vi lyckats med att nå våra mål. Då kan vi också se vad vi kan göra för att utveckla vårt arbetssätt och bli bättre.

Vi arbetar utifrån Läroplan för förskolans mål och riktlinjer men för att nå dit måste vi stanna upp ibland och reflektera över hur vi arbetar i vardagen.

Vi arbetar systematiskt med att utvärdera vårt arbete tillsammans med barnen för att hela tiden kunna utveckla arbetet vidare. Vi har nyligen börjat använda oss av Kvalitetskortet där vi kopplar nationellt mål utifrån Läroplanen till vårt pågående utvecklingsområde. Detta följer vi sedan upp systematiskt för att få syn på vilka effekter arbetet har lett till samt planera för vilka nya insatser vi behöver göra för att utveckla verksamheten vidare mot målet.

Dokumentation

Att skriva ner och bevara vad vi gör är viktigt för att vi ska kunna se vårt arbetssätt tydligt. Det kan handla om bilder och filmer från aktiviteter vi har gjort, texter eller blogginlägg vi har lagt ut på Unikum. Dokumentationen gör att vi kan utvärdera och utveckla vårt sätt att arbeta och se vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Värdegrundsarbete

Varken barn eller vuxna ska bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling på Östanvinden. Vi har en handlingsplan mot kränkande behandling som vi går igenom och uppdaterar varje år. Här kan ni läsa vår senaste Plan mot kränkande behandling.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.