Kvalitetsarbete

Varje år gör vi en utvärdering av hur vi har lyckats med att nå våra mål. Då kan vi också se vad vi kan göra för att utveckla vårt arbetssätt och bli bättre.

I läroplanen står vad vi ska ha får mål och riktlinjer på förskolan. Men för att nå dit måste vi stanna upp ibland och reflektera över hur vi arbetar i vardagen. Därför finns kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbetet görs i fyra steg: planering, genomförande, uppföljning och analys.

Dokumentation

Att skriva ner och bevara vad vi gör är viktig för att vi ska kunna se vårt arbetssätt tydligt. Det kan handla om bilder och filmer från aktiviteter vi har gjort, eller texter eller blogginlägg vi har lagt upp på Unikum. Dokumentationen gör att vi kan utvärdera och utveckla vårt sätt att arbeta, och se vad vi gör bra och vad vi kan förbättra.

Värdegrundsarbete

Varken barn eller vuxna ska bli diskriminerade, trakasserade eller utsatta för kränkande behandling på Junibacken. Vi har en handlingsplan för likabehandling, som vi går igenom och uppdaterar varje år.

Utvärdering av kvalitetsarbetet

Vi gör en utvärdering och sammanfattning av vårt kvalitetsarbete varje år.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.