Loket

Lokets förskola med tre avdelningar ligger centralt i Hörby tätort, med grönområde och bibliotek inpå knuten. På förskolans gård finns stora härliga träd, och här kan finns inspiration för både lek och äventyr.

Vi vill att barnen ska känna att de kan påverka sin vardag, och utgår från deras behov och intressen när vi planerar dagarna. Barnen får leka i vardagliga sammanhang i en lärorik miljö, och vi pedagoger är med när de utforskar sin värld.

På vår förskola har barnen inflytande över sin vardag, och planeringen utgår från deras behov och intressen. Barnen får leka i vardagliga lustfyllda sammanhang i en lärorik miljö, med medforskande pedagoger.

På Loket har vi en fin vi-känsla och Lokets barn är allas barn, oavsett vilken avdelning de går på. Pedagogerna är nyfikna och reflekterar och följer barnen när de lär sig och utvecklas.

Barnen är ofta ute i den fina närmiljön och det blir besök på bland annat biblioteket, i skogen, hembygdsstugan och på lekplatsen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.