Loket

Lokets förskola med tre avdelningar ligger centralt i Hörby, med närhet till både natur och kultur.

Förskolans gård är härligt uppväxt och inbjuder till rörelse- och fantasilek för våra barn.

Avdelningarna är uppbyggda på en yngre, en mellan och en äldre-barns avdelning för att bättre kunna möta och stimulera barnen utifrån ålder och mognad.

På vår förskola finns en vi-känsla, det finns en röd tråd mellan avdelningarna och barnen är trygga med alla pedagoger i huset. Vår grundbemanning är två förskollärare samt en barnskötare per avdelning och vi håller öppet mellan 06.00-18.30.

Förskolan arbetar aktivt för att utveckla och stimulera barns samspel i lek och aktivitet.

Vi ger barnen rika möjligheter till delaktighet och inflytande, det är viktigt för oss att varje barn kan påverka sin vardag. Verksamhetens innehåll utgår ifrån barnens erfarenheter, intressen, önskemål och vi arbetar med barnens lärande i både planerade och spontana vardagssituationer. Pedagogerna har ett nyfiket, reflekterande förhållningssätt samt följer och dokumenterar barnens lärprocesser.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Om du vill ha personligt svar, så behöver du också ange din epostadress. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.