Avdelningar

Här kan du läsa om de tre avdelningarna som finns på förskolan Loket.

Lingonet

På Lingonet går barn mellan 3 och 5 år. Här är det barnens intresse och önskemål grunden för verksamheten och deras olika förutsättningar tas hela tiden i beaktning. Vi är ofta utomhus, antingen på gården eller i förskolans närmiljö. Digitalisering och språkutveckling är avdelningarnas stora fokusområden och präglar verksamhetens innehåll. Det kan röra sig om att använda olika digitala verktyg såsom läsplattor och Bluebot för att programmera, göra filmer, sagoläsning av inlästa bilderböcker på olika språk samt andra språkmaterial. För oss är det viktigt med det sociala samspelet och att barnen ges tid till mycket lek.

Smultronet

Smultronet är avdelningen för de yngsta barnen och vi har en barngrupp på 13 barn. Hos oss ligger fokus på trygghet, glädje och språkutveckling. Vi arbetar efter ett tema där vi alltid utgår ifrån barnen och deras intressen. Vi tycker det är viktigt att vara ute och leka mycket, så att barnen kan utveckla sin motorik, nyfikenhet och fantasiförmåga.

Blåbäret

Blåbäret är en avdelning med 18 barn mellan 2 och 4 år. Här är både barnens språkutveckling och lek i fokus. Vi delar ofta in barnen i smågrupper för att lättare ge barnen delaktighet och inflytande över verksamheten. När barnen leker lär de sig att samarbeta, turas om att vara en bra kompis. Barnen bearbetar också känslor och upplevelser när de leker. Tillsammans med barnen leker vi, utvecklas och har kul tillsammans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of horby.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.